Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M10

0,22 1,04 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M12

0,29 1,20 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M14

0,55 1,66 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M16

0,92 2,27 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M20

0,21 4,46 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M24

2,67 8,34 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M6

0,15 0,16 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Βύσματα Χτυπητά Μεταλλικά (ούπα χτυπητά) M8

0,09 0,40 
Βύσματα χτυπητά μεταλλικά (ούπα χτυπητά).

Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής
 • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
 • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
 • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
 • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Ούπα Πλαστικά

0,01 0,10 
Ούπα πλαστικά Πρώτη ύλη: είναι HDPE, φτιαγμένη από πρωτογενή (παρθένα) υλικά. Αντέχουν στην κρούση και στην τριβή στα δομικά έργα.

Χημικό Βύσμα Γενικής Χρήσης WIT-VM 250 Wurth

18,15 
Το κονίαμα γενικής χρήσης για σκυρόδεμα, τοιχοποιία και τοποθετούμενες εκ των υστέρων συνδέσεις οπλισμού

Το κονίαμα γενικής χρήσης για σκυρόδεμα, τοιχοποιία και τοποθετούμενες εκ των υστέρων συνδέσεις οπλισμού

Κονίαμα χημικής αντίδρασης ρητίνης δύο συστατικών, βινυλεστέρας - ουρεθάνης χωρίς στυρόλιο

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1

Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, τυπική ντίζα με πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης σε τοιχοποιία (σύστημα με διάτρητο χιτώνιο WIT-SH):

Διάτρητο χιτώνιο WIT-AS, ντίζα αγκύρωσης WIT-IG, χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα WIT-IG

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης για τοιχοποιία (σύστημα με διάτρητο χιτώνιο SH):

Ντίζα αγκύρωσης SH, ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, τυπική ντίζα με πιστοποιητικό αποδοχής 3.1

Εξάρτημα οπλισμού (σκυροδέματος)

 
 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-12/0164: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, τυπική ντίζα με πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1), σεισμική απόδοση κατηγορίας C1
 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-13/1040: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + τοιχοποιία από συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αεριομπετόν (διάτρητο χιτώνιο WIT-SH, ντίζα αγκύρωσης WIT-AS, χιτώνιο σύνδεσης με εσωτερικό σπείρωμα WIT-IG, μόνο αεριομπετόν με διάτρητο χιτώνιο WIT-SH 18x95)
 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0757 και ETA-20/0854: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + τοιχοποιία από συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αεριομπετόν (διάτρητο χιτώνιο SH, ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, χιτώνιο σύνδεσης με εσωτερικό σπείρωμα, ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1, μόνο αεριομπετόν χωρίς διάτρητο χιτώνιο)
Οδηγίες: Ένα φυσίγγιο των 330 ml και των 420 ml μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται μέχρι την ημερομηνία λήξης με αλλαγή του στομίου ανάμειξης ή επανασφράγιση με το πώμα του άκρου.

Χημικό Βύσμα Έγχυσης Basic WIT-PM 200 Wurth

11,70 
Βασικό κονίαμα για τοιχοποιία και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

Βασικό κονίαμα για τοιχοποιία και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

Κονίαμα ρητίνης με χημική αντίδραση δύο συστατικών, πολυεστέρας χωρίς στυρόλιο

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:

Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, τυπική ντίζα με πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης σε τοιχοποιία (σύστημα με διάτρητο χιτώνιο SH):

Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, τυπική ντίζα με σπείρωμα και πιστοποιητικό δοκιμής αποδοχής 3.1, διάτρητο χιτώνιο SH
 
 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-12/0569: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, ντίζα αγκύρωσης W-VD-A, τυπική ντίζα με πιστοποιητικό αποδοχής 3.1)
 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-13/0037: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + τοιχοποιία (ντίζα αγκύρωσης W-VI-A, τυπική ντίζα με σπείρωμα 3.1, διάτρητο χιτώνιο SH, μόνο αεριομπετόν χωρίς διάτρητο χιτώνιο)