Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ασφαλτική Ταινία Butyl Alu Isomat

18,50 45,00 
Αυτοκόλλητη βουτυλική σφραγιστική ταινία με εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου. Χρησιμοποιείται κυρίως για στεγανοποίηση και σφράγιση σε στέγες και ταράτσες, σε σημεία όπως συναρμογές καμινάδας- στέγης, αεραγωγών-στέγης κτλ., καθώς και για επισκευές σε κεραμίδια, για σφράγιση αρμών και σημείων στην κορυφή της στέγης κτλ. Πάχος: 0,6 mm. Αποθήκευση: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία, με καλό αερισμό και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C. Αποθήκευση σε θερμοκρασίες άνω των +50°C μπορεί να δυσχεράνει την αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης κατά την εφαρμογή. Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τον παγετό. Θερμοκρασία εφαρμογής: 0°C έως +40°C Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως + 90°C

Χρησιμοποιείται κυρίως για στεγανοποίηση και σφράγιση σε στέγες και ταράτσες, σε σημεία όπως συναρμογές καμινάδας- στέγης, αεραγωγών-στέγης κτλ.