Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

Εξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό Ηλεκτροσύντηξης

25,50 

Εξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό PE 100+

 • MMOP νερό SDR 11 , 16 BAR
 • Σύμφωνα με ΕΝ 12201-3
 • Μετωπική Συγκόλληση – Ηλεκτροσύντηξη
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+
 • Ορείχαλκος CW617N με αρσ.σπείρωμα BSP

Ηλεκτρογωνία

7,60 138,65 

Ηλεκτρογωνία PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτροεξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό

16,50 37,00 

Ηλεκτροεξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτρομούφα

2,70 41,95 

Ηλεκτρομούφα PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτροπώμα

25,15 

Ηλεκτροπώμα PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτροσυστολή

6,90 14,95 

Ηλεκτροσυστολή PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτροτάφ

7,75 129,85 

Ηλεκτροτάφ PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Λαιμός Φλάντζας Ηλεκτροσύντηξης

4,00 32,25 

Λαιμός Φλάντζας PE 100+

 • MOP νερό SDR 17 – 10 BAR / αέριο 6 bar
 • MOP νερό SDR 11 – 16 BAR / αέριο 10 bar
 • Σύμφωνα με ΕΝ 12201-3 / 1555-3
 • Μετωπική Συγκόλληση – Ηλεκτροσύντηξη
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+
 

Φλάντζα Ηλεκτροσύντηξης

14,50 18,45 

Φλάντζα Ηλεκτροσύντηξης

Η ηλεκτροσύντηξη (electrofusion) είναι μία μέθοδος σύνδεσης σωλήνων PE με την χρήση εξαρτημάτων με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση. Η σύνδεση σωλήνων και εξαρτημάτων με ευθέα άκρα και οι σέλλες για τη σύνδεση παροχετευτικών αγωγών πετυχαίνει με ηλεκτροσυνδέσμους. Τα άκρα των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα απομακρύνοντας από την εξωτερική επιφάνειά τους, στρώμα βάθους περίπου 0,2 -0,4 mm. Τότε ο σωλήνας και το εξάρτημα εφαρμόζουν έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση. Μία ηλεκτρική τάση εφαρμόζει στους ακροδέκτες του εξαρτήματος μέσω της συσκευής ηλεκτροσύντηξης ≤ 48 Volt. Το ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνώντας την συρμάτινη αντίσταση του εξαρτήματος λιώνει τα πολυμερή και συγκολλά το εξάρτημα στο σωλήνα. Μετά τη συγκόλληση, η σύνδεση πρέπει να αφεθεί να κρυώσει προτού απομακρυνθούν τα εργαλεία στήριξης και ευθυγράμμισης.