Βλέπετε 1–12 από 41 αποτελέσματα

Βαλβίδα Αντεπιστροφής PVC-U

10,60 142,00 
Βαλβίδα Αντεπιστροφής PVC-U Τα εξαρτήματα πιέσεως από υλικό u-PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα άρδευσης, σε εγκαταστάσεις  βιολογικών καθαρισμών και βιομηχανικών εφαρμογών. Εφαρμόζουν σε όλους τους PVC σωλήνες που παράγονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, τόσο κολλητών και βιδωτών όσο και μικτών εξαρτημάτων με σπειρώματα BSP. Τα μεγέθη των κολλητών εξαρτημάτων κυμαίνονται από Ø20mm μέχρι και Ø160mm, των βιδωτών από ½’’ έως 4’’, ενώ των μικτών εξαρτημάτων από Ø20Χ½’’ έως Ø110Χ4’’. Όλα τα εξαρτήματα πιέσεως u-PVC έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των εξαρτημάτων πιέσεως. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εξαρτημάτων είναι το u-PVC που έχει ως βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο, στο οποίο προστίθενται ειδικά συντηρητικά υψηλών προδιαγραφών. Τα O-ring που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εξαρτήματα όπως βάνες ρακόρ κ.λ.π. είναι κατασκευασμένα από NBR, ενώ τα δακτυλίδια στις βάνες από ειδικό PE με λιπαντικό.

Βάνα Σφαιρική Βιδωτή PVC-U

9,00 17,70 
Βάνα Σφαιρική Βιδωτή PVC Τα εξαρτήματα πιέσεως από υλικό u-PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα άρδευσης, σε εγκαταστάσεις  βιολογικών καθαρισμών και βιομηχανικών εφαρμογών. Εφαρμόζουν σε όλους τους PVC σωλήνες που παράγονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, τόσο κολλητών και βιδωτών όσο και μικτών εξαρτημάτων με σπειρώματα BSP. Τα μεγέθη των κολλητών εξαρτημάτων κυμαίνονται από Ø20mm μέχρι και Ø160mm, των βιδωτών από ½’’ έως 4’’, ενώ των μικτών εξαρτημάτων από Ø20Χ½’’ έως Ø110Χ4’’. Όλα τα εξαρτήματα πιέσεως u-PVC έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των εξαρτημάτων πιέσεως. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εξαρτημάτων είναι το u-PVC που έχει ως βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο, στο οποίο προστίθενται ειδικά συντηρητικά υψηλών προδιαγραφών. Τα O-ring που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εξαρτήματα όπως βάνες ρακόρ κ.λ.π. είναι κατασκευασμένα από NBR, ενώ τα δακτυλίδια στις βάνες από ειδικό PE με λιπαντικό.

Βάνα Σφαιρική Κολλητή PVC-U

7,80 159,60 
Βάνα Σφαιρική Κολλητή PVC Τα εξαρτήματα πιέσεως από υλικό u-PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα άρδευσης, σε εγκαταστάσεις  βιολογικών καθαρισμών και βιομηχανικών εφαρμογών. Εφαρμόζουν σε όλους τους PVC σωλήνες που παράγονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, τόσο κολλητών και βιδωτών όσο και μικτών εξαρτημάτων με σπειρώματα BSP. Τα μεγέθη των κολλητών εξαρτημάτων κυμαίνονται από Ø20mm μέχρι και Ø160mm, των βιδωτών από ½’’ έως 4’’, ενώ των μικτών εξαρτημάτων από Ø20Χ½’’ έως Ø110Χ4’’. Όλα τα εξαρτήματα πιέσεως u-PVC έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των εξαρτημάτων πιέσεως. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εξαρτημάτων είναι το u-PVC που έχει ως βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο, στο οποίο προστίθενται ειδικά συντηρητικά υψηλών προδιαγραφών. Τα O-ring που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εξαρτήματα όπως βάνες ρακόρ κ.λ.π. είναι κατασκευασμένα από NBR, ενώ τα δακτυλίδια στις βάνες από ειδικό PE με λιπαντικό.

Γωνία Βιδωτή PVC-U

1,10 14,20 
Γωνία 45° & 90° Βιδωτή PVC Τα εξαρτήματα πιέσεως από υλικό u-PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα άρδευσης, σε εγκαταστάσεις  βιολογικών καθαρισμών και βιομηχανικών εφαρμογών. Εφαρμόζουν σε όλους τους PVC σωλήνες που παράγονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, τόσο κολλητών και βιδωτών όσο και μικτών εξαρτημάτων με σπειρώματα BSP. Τα μεγέθη των κολλητών εξαρτημάτων κυμαίνονται από Ø20mm μέχρι και Ø160mm, των βιδωτών από ½’’ έως 4’’, ενώ των μικτών εξαρτημάτων από Ø20Χ½’’ έως Ø110Χ4’’. Όλα τα εξαρτήματα πιέσεως u-PVC έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των εξαρτημάτων πιέσεως. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εξαρτημάτων είναι το u-PVC που έχει ως βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο, στο οποίο προστίθενται ειδικά συντηρητικά υψηλών προδιαγραφών. Τα O-ring που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εξαρτήματα όπως βάνες ρακόρ κ.λ.π. είναι κατασκευασμένα από NBR, ενώ τα δακτυλίδια στις βάνες από ειδικό PE με λιπαντικό.

Γωνία Κολλητή PVC-U

0,45 12,50 
Γωνία 45° & 90° Κολλητή PVC Τα εξαρτήματα πιέσεως από υλικό u-PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα άρδευσης, σε εγκαταστάσεις  βιολογικών καθαρισμών και βιομηχανικών εφαρμογών. Εφαρμόζουν σε όλους τους PVC σωλήνες που παράγονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, τόσο κολλητών και βιδωτών όσο και μικτών εξαρτημάτων με σπειρώματα BSP. Τα μεγέθη των κολλητών εξαρτημάτων κυμαίνονται από Ø20mm μέχρι και Ø160mm, των βιδωτών από ½’’ έως 4’’, ενώ των μικτών εξαρτημάτων από Ø20Χ½’’ έως Ø110Χ4’’. Όλα τα εξαρτήματα πιέσεως u-PVC έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των εξαρτημάτων πιέσεως. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εξαρτημάτων είναι το u-PVC που έχει ως βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο, στο οποίο προστίθενται ειδικά συντηρητικά υψηλών προδιαγραφών. Τα O-ring που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εξαρτήματα όπως βάνες ρακόρ κ.λ.π. είναι κατασκευασμένα από NBR, ενώ τα δακτυλίδια στις βάνες από ειδικό PE με λιπαντικό.

Γωνία Μικτή PVC-U

7,30 10,00 
Γωνία Μικτή (Κολλητή/Βιδωτή) PVC Τα εξαρτήματα πιέσεως από υλικό u-PVC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα άρδευσης, σε εγκαταστάσεις  βιολογικών καθαρισμών και βιομηχανικών εφαρμογών. Εφαρμόζουν σε όλους τους PVC σωλήνες που παράγονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων, τόσο κολλητών και βιδωτών όσο και μικτών εξαρτημάτων με σπειρώματα BSP. Τα μεγέθη των κολλητών εξαρτημάτων κυμαίνονται από Ø20mm μέχρι και Ø160mm, των βιδωτών από ½’’ έως 4’’, ενώ των μικτών εξαρτημάτων από Ø20Χ½’’ έως Ø110Χ4’’. Όλα τα εξαρτήματα πιέσεως u-PVC έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές των εξαρτημάτων πιέσεως. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εξαρτημάτων είναι το u-PVC που έχει ως βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο, στο οποίο προστίθενται ειδικά συντηρητικά υψηλών προδιαγραφών. Τα O-ring που χρησιμοποιούνται σε διάφορα εξαρτήματα όπως βάνες ρακόρ κ.λ.π. είναι κατασκευασμένα από NBR, ενώ τα δακτυλίδια στις βάνες από ειδικό PE με λιπαντικό.

Εξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό Ηλεκτροσύντηξης

25,50 

Εξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό PE 100+

 • MMOP νερό SDR 11 , 16 BAR
 • Σύμφωνα με ΕΝ 12201-3
 • Μετωπική Συγκόλληση – Ηλεκτροσύντηξη
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+
 • Ορείχαλκος CW617N με αρσ.σπείρωμα BSP

Ηλεκτρογωνία

7,60 138,65 

Ηλεκτρογωνία PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτροεξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό

16,50 37,00 

Ηλεκτροεξάρτημα Μετάβασης Αρσενικό PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτρομούφα

2,70 41,95 

Ηλεκτρομούφα PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτροπώμα

25,15 

Ηλεκτροπώμα PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Ηλεκτροσυστολή

6,90 14,95 

Ηλεκτροσυστολή PE 100+

 • MOP νερό 16 bar / αέριο 10 bar
 • Εξάρτημα Ηλεκτροσύντηξης
 • Κατάλληλο για Νερό / Φυσικό αέριο
 • Έγχυση / καλούπι
 • Α’ Ύλη PE100+

Σωλήνες και εξαρτήματα PVC-U για άψογη άρδευση!

Αναβαθμίστε το σύστημα άρδευσης σας με τα ανθεκτικά και αξιόπιστα σωλήνες και εξαρτήματα PVC-U!

Χαρακτηριστικά:

 • Ανθεκτικότητα: Αντέχουν σε έντονες καιρικές συνθήκες και φθορά.
 • Ευελιξία: Εύκολη τοποθέτηση και προσαρμογή στις ανάγκες σας.
 • Στεγανότητα: Αποτρέπουν διαρροές και εξασφαλίζουν ομοιόμορφη άρδευση.
 • Οικονομία: Προσφέρουν μακροχρόνια χρήση και μειώνουν το κόστος συντήρησης.

Επιλέξτε τα κατάλληλα για εσάς:

 • Σωλήνες: Διαθέσιμοι σε διάφορες διαμέτρους και μήκη για να καλύψουν κάθε ανάγκη.
 • Εξαρτήματα: Συνδέσεις, γωνίες, διακλαδώσεις και πολλά άλλα για εύκολη εγκατάσταση.

Επενδύστε σε ποιοτικά υλικά και απολαύστε:

 • Αποτελεσματική άρδευση: Καλύτερη ανάπτυξη για τα φυτά σας.
 • Εξοικονόμηση νερού: Αποτρέπετε τις σπατάλες και προστατεύετε το περιβάλλον.
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης: Ανθεκτικά και αξιόπιστα υλικά.