Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

Τρυπανόβιδα Εξάγωνη 4,2 Γαλβανιζέ Χωρίς Ροδέλα

0,01 
Πάχος 4,2  Γαλβανιζέ Αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες DIN 7504-Κ εξάγωνες χωρίς ροδέλα στεγανοποίησης γαλβανιζέ

Τρυπανόβιδα Εξάγωνη 4,8 Γαλβανιζέ Με Ροδέλα

0,04 
Πάχος 4,8  Γαλβανιζέ Αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες DIN 7504-Κ εξάγωνες με ροδέλα στεγανοποίησης γαλβανιζέ

Τρυπανόβιδα Εξάγωνη 4,8 Γαλβανιζέ Χωρίς Ροδέλα

0,02 0,06 
Πάχος 4,8  Γαλβανιζέ Αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες DIN 7504-Κ εξάγωνες χωρίς ροδέλα στεγανοποίησης γαλβανιζέ

Τρυπανόβιδα Εξάγωνη 5,5 Γαλβανιζέ Με Ροδέλα

0,06 0,07 
Πάχος 5,5  Γαλβανιζέ Αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες DIN 7504-Κ εξάγωνες με ροδέλα στεγανοποίησης γαλβανιζέ

Τρυπανόβιδα Εξάγωνη 5,5 Γαλβανιζέ Χωρίς Ροδέλα

0,02 0,07 
Πάχος 5,5  Γαλβανιζέ Αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες DIN 7504-Κ εξάγωνες χωρίς ροδέλα στεγανοποίησης γαλβανιζέ

Τρυπανόβιδα Εξάγωνη 6,3 Γαλβανιζέ Χωρίς Ροδέλα

0,03 0,23 
Πάχος 6,3  Γαλβανιζέ Αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες DIN 7504-Κ εξάγωνες χωρίς ροδέλα στεγανοποίησης γαλβανιζέ

Τρυπανόβιδα Εξάγωνη 6.3 Γαλβανιζέ Με Ροδέλα

0,05 0,32 
Πάχος 6,3  Γαλβανιζέ Αυτοκοχλιούμενες λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες DIN 7504-Κ εξάγωνες με ροδέλα στεγανοποίησης γαλβανιζέ

Τρυπανόβιδα εξάγωνης κεφαλής :
κατάλληλη για βίδωμα σε μέταλλα χωρίς τη χρήση τρυπανιού
διαθέτει κατάληξη μύτης τρυπανιού επιτρέποντας την εύκολη διάνοιξη της μεταλλικής επιφάνειας και δεν είναι απαραίτητη η προδιάτρηση
κατάλληλη για τη στερέωση λεπτών φύλλων σε φύλλα μεγαλύτερου πάχος ή υποστηρίγματα σε μεταλλικές δοκούς.