Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.

Το υδρόχρωμα είναι ένας τύπος χρώματος που μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε επιφάνειες από σοβά, ασβέστη ή πάνω σε παλαιό υδρόχρωμα χωρίς προηγούμενη προεργασία με υπόστρωμα ή σπατουλάρισμα.