Βραδύκαυστα Σακάκια (τζάκετ) Εργασίας Hazard Cofra